Hungary

Az IANTD

Az elmúlt években egyre több búvárszervezet jelent meg Magyarországon. Ezek közé tartozik az

Bővebben

Kedvtelési búvár tanfolyamok

A készülékes /SCUBA/ búvárkodás ezzel a tanfolyammal kezdődik.

Bővebben

Technikai búvártanfolyamok

A búvártanfolyamra be lehet fizetni, a búvárminősítét pedig ki lehet érdelemni

Bővebben

Az IANTD

Az elmúlt években egyre több búvárszervezet jelent meg Magyarországon. Ezek közé tartozik az

logo

IANTD is, physician amely azonban elég különös helyett foglal el a búvárkodásban szerte a világon.

A szervezetet technikai, barlangi-, ipari- és katonai búvárok hozták létre a 80-as évek elején. Az alapítók között ismer?s neveket találhatunk, mint pl. Dick Rutkowsky (NOAA kutatásvezet?), Tom Mount (a jelenlegi elnök, NACD alapító tag) Jarod Jablonsky (a mai GUE alapítója), Kevin Gurr ( a Britannic expedició vezet? búvára, az angliai régió képvisel?je), J.P.Imbert (Comex ipari- és kutatásvezet? búvár, a franciaországi régió vezet?je), stb. Az egyes országok képvisel?i általában valamilyen területen komoly eredményt elért búvárok. (e sorok íróját a kevertgázos mélymerülések kapcsán keresték fel)

A szervezet eleinte csak a technikai búvárkodással foglalkozott, de elég hamar elkezdték a rekreációs búvárok képzésének kialakítását is egy új filozófia szerint, melynek lényege, hogy a technikai- és ipari búvárkodás eredményeit át kell ültetni a sportbúvárkodás keretei közé.

Ez a felfogás még ma is néha különösen hat, mivel nem sok köze van a jól bevált marketing stratégiákhoz, ahol els?sorban a felszerelés-eladás, utaztatás, oktatás hármasának bevételei adják meg a szervezet m?ködésének mércéjét. A bevételek és a kiképzett búvárok száma nem az egyedüli mérce számunkra.

Hatékony viszont az oktatási rendszer és a min?ség, ami azt jelenti, hogy megfelel? tananyagok állnak a hallgatók rendelkezésére az adott ország nyelvén. Minden tanfolyam következetesen követi az alapfilozófiát, és a tanfolyamok ebben a tekintetben jól egymásra épülnek. Mivel a tananyagok sok hasznos információt tartalmaznak, a tankönyveket nem kell a tanfolyamok elvégzése után a könyvespolc végére tennünk. A kezd? tankönyvet remekül használhatjuk a trimix tanfolyamon is.

Az IANTD alapfilozófiájához tartozik, hogy bizonyos korlátokat a biztonság és a min?ség érdekében felold. Például egy kezd? tanfolyamot el lehet végezni zátrendszer? újralégz?vel, éppúgy, mint duplapalackkal, vagy wing rendszer? kiegyensúlyozó térfogattal. Általában nem használunk s?rített leveg?t ha van lehet?ségünk más légz?gázra is. Az IANTD kezdett?l fogva állítja, hogy nincs olyan merülés, ahol indokolt lenne s?rített leveg?t használni. Bár ez az elv hazánkba közel 25 év késéssel érkezett, még mindig behozható a lemaradás. Ebb?l a filozófiából következik, hogy nincs külön Nitrox oktatói fokozat. Minden oktató egyben nitrox oktató is és szorgalmazzuk, hogy a kezd? tanfolyamok merüléseit is nitrox keverékkel végezzék a hallgatók a nagyobb biztonság érdekében. A kedvtelési búvárok számára is biztosítunk trimix tanfolyamokat, hiszen nincs okunk senkit arra kényszeríteni, hogy 35 méter mélyre leveg?vel, vagy nitrox-al merüljön, ha egyszer mindannyian tudjuk, hogy nem ez az ideális.

Az IANTD képzési lehet?ségei rendkívül széleskör?ek. A kedvtelési szintekt?l kezdve képzést nyújtunk a legkülönböz?bb barlangi és kevertgázos mélymerülésekre is egészen az oktatói szintekig.

Az oktatók képzése szintén fontos feladat számunkra, mivel az IANTD felfogása szerint a képzés min?sége nem a rendszeren, hanem els?sorban az oktatón múlik. Nem állítom, hogy egyszer? elvégezni egy oktatói vagy akár egy technikai tanfolyamot, de a létszám növelése sem cél. Mivel megfelel? tananyagokkal rendelkezünk, van mit számon kérni és az eddigi tapasztalat az, hogy a többlettanulás és gyakorlás ellen még senki sem tiltakozott.

Az els? magyarországi oktatók közül néhányan már elég komoly múlttal rendelkeztek a búvárkodás valamely területén. Így a magyarországi szervezet indulásakor f?leg a tapasztalat számított és nem a „megtermelt” búvárok száma. /Ezek az oktatók pl. Kalinovits Sándor, Kovács György, Gyurka Zsolt stb/

Az elmúlt két év sok szempontból igazolta az alapfilozófiát, de egyben rá is világított néhány hibára és hiányosságra, amit folyamatosan javítunk.

Közös elhatározással tisztáztuk és véglegesítettük a barlangi búvárképzés kereteit, specifikusan az általunk merülhet? barlangokra is.

Remélhet?leg a közeljöv?ben megjelenik a Technilai Búvár Enciklopédia, mely minden búvár számára hasznos és érdekes olvasmány, amellett, hogy a technikai tanfolyamok alap tankönyve.

Az IANTD magyarországi szervezete a 2004-es évt?l kezdve aktívan támogatja a búvársport egészét. Ebben az évben az Apnea által szervezett verseny, a Molnár János Barlang kutatásának támogatása /Kalinovits Sándor által vezetett kutatás/ és az Egyiptomban tervezett kevertgázos mélymerülések állnak a középpontban.

Az IANTD Magyarországon más országokhoz hasonlóan els?sorban a búvárkodás területén kíván eredményesen m?ködni, így alapvet?en nem jelent konkurenciát más szervezetek számára. Az oktatás min?ségének javítása érdekében több különböz? megállapodás várható a közeljöv?ben más oktatási rendszerekkel, annak érdekében, hogy mindenki számára elérhet?ek legyenek az általunk készített tananyagok. Bár els?sorban nem „búvártermel?”, hanem búvárkodó szervezet vagyunk, mégis a közeljöv?ben számos kedvtelési szint? képzést kívánunk népszer?síteni az alapfilozófiánk szellemében.

Bartók János

IANTD magyarországi képvisel?

Trimix, Technical Cave oktató, Instructor Trainer

www.iantd.hu

No Comments Yet

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>